skuteczne patrole interwencyjne

nowoczesne technologie systemów bezpieczeństwa

profesjonalna ochrona imprez masowych

ochrona osiedli mieszkaniowych

Oferujemy

ochronę

monitoring

konwojowanie

patrole

Witamy i zapraszamy do korzystania z naszych usług

Jesteśmy firmą w profesjonalny sposób łączącą najnowocześniejsze technologie systemów bezpieczeństwa z ochroną fizyczną.

LZOI posiada wszelkie niezbędne zezwolenia i uprawnienia na wykonywanie statutowej działalności. Ze względu na charakter wykonywanych usług posiadamy polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej kontraktowo-deliktowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usług ochronnych, instalacyjnych i produkcyjnych. .